Om Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Vi är sammanlagt ca 400 medarbetare som arbetar vid institutionen. Vi har en omfattande forskning som bedrivs av våra 12 forskargrupper.

Vid sidan av forskningen bedriver vi undervisning på grundnivå. Under 2009 hade vi 518 helårsstudenter vid institutionens kurser. Vi bedriver undervisning på Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammen, Masterprogrammet i Folkhälsa samt ett flertal fristående kurser.

Centrumbildningar

Uppsala universitet prioriterar etikfrågor och inrättade ett fakultetsövergripande Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) den 1 januari 2008. Centret arbetar fakultetsövergripande och är placerat på institutionen. CRB erbjuder bland annat utbildning i forskningsetik för doktorander från alla fakulteter.

Webbresurser


Lika villkorsarbete

Miljöarbete

Forskarnas varningar visar sig vara sanna … Vårt levnadssätt måste nu bli hållbart för att kunna generera välfärd i framtiden … Det börjar röra sig i rätt riktning. Vi håller på att bryta den gamla och felaktiga synen på att det skulle råda en motsats mellan miljö och ekonomi … Att lösa den globala miljökrisen är inte längre en uppoffring – det är vägen till en coolare framtid, där vi förstår att vi måste sköta om vårt hem JORDEN. Det är dags att sluta backa in i framtiden!

Citat ur programmet Sommar i radions P1, juli 2015
Johan Rockström, professor och en av initiativtagarna till Stockholm Resilience Centre - ett av världens ledande miljövetenskapliga centra

Läs hur Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap i sitt miljöarbete arbetar aktivt med att anpassa sin verksamhet till de miljömål som Uppsala universitet fastställt, vilket därmed även är i samklang med Sveriges nationella miljöåtaganden:

Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0

Disputationer vid IFV

Läs om disputationer vid institutionen.

IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.