Hantera stress - slipp infarkt

2011-01-28

Hjärtsjuka människor som får lära sig att hantera stress kan slippa nya hjärtinfarkter.

Hjärtsjuka människor som får lära sig att hantera stress kan slippa nya hjärtinfarkter. Effekten är minst lika bra som behandling med många vanliga läkemedel, enligt en svensk studie

Gulliksson M, Burell G, Vessby B, Lundin L, Toss H, Svärdsudd K: A randomised controlled trial of cognitive behavioral therapy versus standard treatment on recurrent cardiovascular events in coronary heart disease patients. Arch Int Med 2011, 2(171):134-140
(impact faktor 9.7)
 

 

Länk till nyheter på DNs hemsida