Svårt att påverka ungas sexattityd

2011-01-28

Med enkla medel kan man kraftigt förbättra ungdomars kunskaper om den sexuellt överförda virusinfektionen HPV som kan orsaka livmoderhalscancer. Men kunskaperna ökar inte viljan att använda kondom eller vaccinera sig.

Gottvall M, Hoglund AT, Tyden T, Larsson M. Knowledge of human papillomavirus among high school students can be increased by an educational intervention. Int J STD AIDS 2010 Aug; 21 (8): 558-562.


Länk till nyheten på UNTs hemsida