Många är öppna om sin barnlöshet

2011-02-17

Nästan alla ofrivilligt barnlösa par berättar för andra

om de genomgår en behandling med donerade ägg eller spermier. En stor majoritet tycker också att det är viktigt att barnet får reda på sitt genetiska ursprung.

Läs mer om Stina Isakssons studie på unt.se.