European Science Foundation uppmärksammar Uppsala universitets forskningsetik

2011-02-21

European Science Foundation, ESF, har gjort en undersökning av hur olika länders lärosäten arbetar förebyggande inom det forskningsetiska området och i en ny rapport presenteras Uppsala universitet som exempel på föredömligt arbete.

 

 

Läs pressmeddelande.