Hinder för forskning innebär ökade risker för patienterna

2011-03-01

Dagens krav på informerat samtycke innan en patient kan inkluderas i en forskningsstudie innebär att särskilt sårbara och utsatta patientgrupper utestängs från den bästa behandlingen, skriver Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik och föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik i senaste numret av Läkartidningen.

Läs debattartikeln i senaste numret av Läkartidningen

Läs mer på Vetenskapsområdets hemsida

Presentation av Mats G. Hansson