Why is pain still not being assessed adequately? Results of a pain prevalence study in a university hospital in Sweden.

2011-03-11

Artikeln “Why is pain still not being assessed adequately? Results of a pain prevalence study in a university hospital in Sweden” publicerades i Journal of Clinical Nursing, 2011 Mar;20(5-6):624-634. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03482.x.
Författare: Wadensten B, Fröjd C, Swenne CL, Gordh T, Gunningberg L
Artikeln utsågs till tidskriftens ”key-paper” i marsnumret.
 

Artikelns resultat visade att av de 759 inneliggande patienter som besvarade enkäten så hade 494 haft smärta senaste dygnet. Av dessa hade bara ca en tredjedel fått skatta sin smärta på en sk. Smärtskattningsskala.

Länk till artikel i Dagens sjuksköterska

Länk till artikel i Uppsala Nya Tidning

Länk till Vetandets värld i Sveriges Radio