Är den medicinska etiken bra för patienten?

2011-03-18

”Artiklar från konferensen ”Is medical ethics really in the best interest of the patient?” fritt tillgänliga i aprilnumret av Journal of Internal Medicine

Mellan den 14-16 juni 2010 samlades ett 70-tal talare från 20 länder för att diskutera om medicinsk etik verkligen är i patientens bästa intresse. Konferensens huvudsponsor, Journal of Internal Medicine, har precis publicerat sitt aprilnummer som innehåller artiklar av konferensens huvudtalare, med en introduktion av konferensens ordföranden Mats G. Hansson (CRB) och Ruth Chadwick (Cesagen). Konferensartiklarna i detta nummer är fritt tillgängliga på nätet!

Läs artiklar i aprilnumret av JIM