Artikel från Allmänmedicin och klinisk epidemiologi är bland de 2% bästa …

2011-05-10

KBT-behandling förebygger kardiovaskulärt återinsjuknande hos patienter som haft hjärtinfarkt

Artikeln “Randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy vs standard treatment to prevent recurrent cardiovascular events in patients with coronary heart disease: secondary prevention in Uppsala primary health care project (SUPRIM)” av Mats Gulliksson, Gunilla Burell, Bengt Vessby, Lennart Lundin, Henrik Toss och Kurt Svärdsudd, publicerad i Arch Intern Med 2011 Jan 24;171(2):134-40, har ånyo utvalts att ingå i Faculty of 1000 – denna gangav Nanna Eller. Den utvaldes tidiagre av Peter Shapiro, också han en medlem i Faculty of 1000. Deras utlåtanden innebär att artikeln fortfarande (under mars, april och maj) är klassad bland de 2% bästa inom medicin och biologi . Inom denna grupp finns ”significant new research articles”. För ytterligare monivering se "Faculty of 1000".