Studenter har riskfyllda sexualvanor

2011-07-06

Dagens Nyheter har refererat från den Europeiska kongressen om fruktsamhet och embryologi (ESHRE).

Vart femte år görs ett stickprov avseende preventivmedelsanvändning och sexuellt överförbara sjukdomar på de kvinnor som besöker preventivmedelsmottagningen på Studenthälsan.

Antalet sexualpartners har ökat betydligt samtidigt som användningen av kondom har minskat betydligt. Detta är ingen bra utveckling och 30% av kvinnorna har haft en eller flera könssjukdomar. Klamydia och kondylom var vanligast. Betydligt fler ångrar samlag, som det haft då de varit onyktra. Studien kommer att presenteras i Acta Obstet Gynecol Scand.

Kondom borde vara det självklara preventivmedlet vid nya sexuella kontakter. Eftersom studenter vill ha barn senare i livet kan deras fruktsamhet vara i fara om de inte blir bättre på att använda kondom vid nya sexuella kontakter.En ny nationell undersökning planeras tillsammans med smittskyddsläkare, säger Tanja Tydén, professor i vårdvetenskap.

Länk till Dagens nyheter.

Länk till Upsala Nya Tidning.

Länk till pressmeddelande.