Många flickor önskar sig smalare visar 7-årig longitudinell studie

2011-09-01

Var femte sjuårig flicka önskar att hon vore smalare, nästan varannan flicka i gymnasieåldern försöker aktivt gå ner i vikt och var åttonde använder extrema metoder som att hoppa över måltider, laxermedel eller kräkas.

 

Studien visade att för 7-11 åriga flickor som följdes över 7 år, sker en ökning av önskan att bli smalare framför allt mellan 9-16 års ålder samt en ökning av viktminskningsförsök mellan 11-18 års ålder. Motiv för önskan att bli smalare var ”bli nöjd med mig själv”, ”vill inte känna mig klumpig på gymnastiken”, ”leva upp till de samhälleliga idealen” och ”kunna ha vissa kläder”, vilket visar att det är viktigt för flickor att leva upp till smalhetsidealet i vårt samhälle. Hälsosamma viktminskningsmetoder var vanligast men ohälsosamma viktminskningsmetoder som att hoppa över måltider förekom och ökade med stigande ålder.

Läs mer i Upsala Nya Tidning 

Läs mer i Svenska Dagbladet 

Läs mer i Dagens Nyheter 

Läs mer i Aftonbladet 

Läs mer i Göteborgs Posten 

Titta på SVT Paly här