UNT skriver om minskad oro efter genetisk vägledning

2011-10-04

En nordisk cancerstudie med drygt 4 900 vuxna kvinnor och män där 900 fick genetisk vägledning visar att vägledning för det mesta en god hjälp att bemästra vetskapen om att ligga i riskzonen för cancersjukdom. Det säger professor Karin Nordin i en intervju i Uppsala Nya Tidning.

Karin Nordin är professor i vårdvetenskap vid institutionen. Hon hör både till forskargruppen i vårdvetenskap och Centrum för forsknings- & bioetik (CRB).

Läs mer:

Intervju i UNT.

Studien i Acta Oncologica  

Karin Nordins forskning vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)  

Karin Nordins forskning i vårdvetenskap