Vem tjänar på informerat samtycke för biobanksforskning?

2011-10-05

Idag publiceras en artikel på BMJ.com som ställer frågan om vem som egentligen tjänar på informerat samtycke för biobanksforskning. Enligt en forskargrupp från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) kan kravet på informerat samtycke, som är avsett att skydda individer, i själva verket skada dem.

Som individer har vi ett egenintresse i forskning som förbättrar hälso- och sjukvården. Det bygger på att så många som möjligt deltar, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, doktorand på Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) och förstaförfattare. Hon och hennes medförfattare argumenterar för att kravet på informerat samtycke för biobanksforskning är problematiskt av två anledningar: Dels tar det resurser i anspråk som skulle kunna användas för mer forskning eller sjukvård. Dels skapar det en risk för sneda urval, som i sin tur kan innebära mindre tillförlitliga resultat. Kravet på informerat samtycke, som är avsett att skydda individer, kan alltså i själva verket skada dem.   

Läs artikeln på BMJ.com: Stjernschantz Forsberg J, Hansson MG, Eriksson S, Biobank research: Who benfits from individual consent?, BMJ2011;343:d5647.

Besök CRB:s webbplats: www.crb.uu.se