Dags att diskutera etik!

2011-11-07

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) drar igång en etikblogg. Bloggen kommer att ta upp ämnen ur både forskardebatten och pressen. Den finns i två versioner: En engelsk som riktar sig främst till forskare och en svensk med möjlighet att diskutera svenska förhållanden med en bredare publik.

Pär Segerdahl är redaktör för etikbloggen. 

-Vi behöver både diskutera de etiska frågor som uppstår i forskning och sjukvård. Och reflektera över hur vi pratar om dem. Det handlar om etik i en föränderlig värld och vi fastnar lätt i vad som har varit, säger han.

Pär Segerdahl skriver både om sin egen och andras forskning. Själv är han filosof och de senaste åren har hans forskning handlat om apors språk, djurvälfärd och genus, men
forskargruppen från  CRB samlar en bred kompetens. 

-Här finns etiker, filosofer och jurister, men också läkare, sjuksköterskor, en farmaceut och en psykolog. En del av dem kommer att dyka upp som skribenter i bloggen och är med och bidrar till diskussionen, säger Pär Segerdahl. 

Mats G. Hansson är föreståndare för CRB och tog initiativet till bloggen. 

-Många av våra forskningsfrågor kommer från den dialog vi har med forskare och sjukvårdspersonal och vi har funderat länge på hur vi ska kunna dela med oss av resultaten.Bloggen blir ett komplement till de mötesplatser vi redan har. Här kan vi föra ut lite av den kunskap vi har, men också de diskussioner vi för i forskargruppen och med andra forskare, säger han. 

Mycket av bloggens innehåll handlar om CRB:s egen forskning och så här i starten ligger fokus på biobanker och hälso- och sjukvårdsfrågor, men det kommer fler ämnen, lovar Pär Segerdahl och Mats G. Hansson. Den som är intresserad av apors språk, neurofilosofi, dopning och hur vi ska
handskas med mänskliga kvarlevor kommer inte att bli besviken.

CRB har valt att göra en svensk blogg som tar upp den svenska debatten och en engelsk blogg som tar upp delar av den svenska bloggens innehåll. Målgrupperna skiljer sig lite åt, säger Mats G. Hansson. Den engelska bloggen riktar sig mer till forskare i bioetik, där debatten är internationell. Den svenska bloggen ger oss en möjlighet att diskutera svenska förhållanden på vårt eget språk, med en bredare publik. 

-Vi publicerar nästan all vår forskning på engelska. Därför känns det extra roligt att göra vår forskning tillgänglig på svenska, säger Mats G. Hansson.

 

Besök etikbloggen på www.etikbloggen.crb.uu.se

In English: www.ethicsblog.crb.uu.se