Överdrivet djurskydd försvårar forskning

2011-11-28

Vi har en stark djurskyddslagstiftning i Sverige och etikprövar all forskning i särskilda djuretiska nämnder. Men balansen mellan djurskyddet och forskningsnyttan fungerar inte, skriver Mats G. Hansson, Anne Carlsson och Rikard Holmdal på SvD Brännpunkt idag.

Möss och råttor är på många sätt människans bästa vän. Utan deras bidrag till den medicinska forskningen hade vi inte kunnat behandla en lång rad sjukdomar. De ska självkart skyddas, men det måste finnas en balans mellan skyddet för försöksdjur och forskningsnytta, skriver Mats G. Hansson, Anne Carlsson och Rikard Holmdal idag på SvD Brännpunkt.

De flesta svenskar är vaccinerade mot influensa med en injektion i huden. Men svenska forskare får inte vaccinera råttor och möss på samma sätt. Det gör det svårt att forska i Sverige och i längden leder det till att patienter inte får den bästa vården och behandlingen.

Läs debattartikeln på SvD Brännpunkt >