CRB utvecklar sin verksamhet

2012-02-07

I förra årets forskningsutvärdering på Uppsala universitet fick CRB:s forskning högsta betyg. Efter utvärderingen drog CRB:s föreståndare Mats G. Hansson ingång en process för att hantera återkopplingen från den internationella expertpanel som bedömde centret s forskning.

Enligt den internationella panelen ligger centrets publikationer bland de med högst kvalitet inom området och panelmedlemmarna var imponerade av den kreativa forskningsmiljön.

- Vi är väldigt glada för det höga betyget, säger Mats G. Hansson. Vi har valt att använda utvärderingen för att dra igång en process för att utveckla forskningen ännu mer. Panelen föreslog att vi borde satsa på att utveckla några större och mer fokuserade forskningsteman och vi har bestämt oss för att göra just precis det säger han.

Panelen uppmanade också CRB att bli mer synliga. Ett förslag som lett fram till en väldigt intressant och kreativ process:

 

- Etikbloggen är ett resultat av arbetet vi gjort sedan utvärderingen. Vi arbetar också med att utveckla och förbättra både strukturen och innehållet på vår webbplats. Vi har också bestämt oss för att bli mer synliga i samhällsdebatten . Vi kommer också att arbeta mer aktivt med att sprida våra forskningsresultat och att stärka våra internationella samarbeten säger Mats G. Hansson.

Fakta om utvärderingen:

Utvärderingen (Kvalitet och Förnyelse 2011, eller KoF11) genomfördes av ett antal internationella expertpaneler. Målet var att identifiera starka områden och framgångsrika forskargrupper vid Uppsala universitet och hitta forskning för framtiden.
Panelen använde en femgradig skala (1-5), med ”världsledande nivå” och ”internationellt hög standard” som de två högsta betygen. I utvärderingen fick CRB högsta betyg (1).