Makten över hälso- och sjukvården flyttas alltmer till staten

2012-04-03

En fråga som ofta uppmärksammas i medier och bland medborgare och patienter är skillnader i regler och behandlingsresultat mellan olika landsting. En vanlig fråga är: Ska inte hälso- och sjukvården vara jämlik i Sverige?

I en avhandling, skriven av Mio Fredriksson från Uppsala universitet, undersöktes hur spänningsförhållandet mellan nationell jämlikhet i hälso- och sjukvården och landstingens lokala självstyre manifesteras i den politiska styrningen av svensk hälso- och sjukvård i dag  

 


Läs i Läkartidningen 

Läs Mio Fredrikssons avhandling här