Studentlitteraturs kurslitteraturpris

2012-09-18

Hederspris, har tilldelats boken Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad med Maria Henricson som redaktör.

 

IFVs medarbetare Jan Larsson & Inger K. Holmström medverkar med kapitlet "Fenomenografi" i boken, som marknadsförs som en svensk Polit & Beck och vänder sig till studenter på C- och D-nivå.

Läs pressmeddelandet från Studentlitteratur