De friska får flest vårdcentraler

2013-02-06

I UNT från den 6 februari debatteras Mio Fredrikssons rapport om vårdval. Det är Uppsala läns socialdemokrater som tar upp frågan om vårdvalets segregerande effekter.

 

 

Efter drygt tre år har vårdvalet i Uppsala län äntligen utvärderats av en extern part. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, fick uppdraget att utvärdera vårdvalet gällande kvalitet, tillgänglighet, valfrihet och effektivitet. Utvärderingen är nu klar och presenterad för hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt landstingsstyrelsen.


Läs debatten i UNT här