Skev upphandling kan hämma utveckling

2013-02-13

Allt fler svenska äldreboenden drivs i privat regi, men nu pekar forskare vid Uppsala universitet, däribland Ulrika Winblad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, på brister i kravspecifikationer och uppföljningar.– Vår huvudsakliga frågeställning är hur staten kan styra vårdens innehåll och kvalitet, liksom vilken effekten blir på jämlikhet, kvalitet och effektivitet då verksamheter läggs ut på privata entreprenörer. På sikt hoppas vi att samarbetet ska bana väg även för andra former av samverkan, som undervisning och gemensam doktorandhandledning, säger Ulrika Winblad.

 

I takt med en allt mer marknadsanpassad vård och omsorg växer även forskningen på området. Många frågor förutsätter ett tvärvetenskapligt angreppssätt, och vid Uppsala universitet bedrivs arbetet i nära samverkan mellan medicinsk och samhällsvetenskaplig fakultet. Just nu bedrivs sex gemensamma projekt som totalt beviljats 18 miljoner kronor av bland annat Vetenskapsrådet och FAS*.

Läs hela artikeln: http://www.medfarm.uu.se/nyhet1286.html