EU:s dataskyddslagstiftning drabbar patienter

2013-04-04

EU föreslår en ny dataskyddslagstiftning som, om den går igenom, kommer att innebära allvarliga hinder för biomedicinsk forskning. I förlängningen drabbar det patienter i hälso- och sjukvården. Det skriver Mats G. Hansson med flera i Lancet Oncology.

 

En parlamentarisk kommitté inom EU föreslår ett striktare regelverk för forskning på genetisk information, lagrade prover och register. Den här typen av forskning innebär inga fysiska risker för deltagarna eftersom det till största delen handlar om att hantera kodad information. I en artikel i Lancet Oncology skriver Mats G. Hansson från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) tillsammans med Joakim Dillner från KI och en grupp Europeiska forskare att det är patienterna som kommer att drabbas när forskningen hindras av utökad etikgranskning och överdrivet strikta informations- och samtyckesordningar.

Den oron är utbredd bland svenska forskare. I februari skrev 16 professorer i Svenska Dagbladet att en viktig framgångsfaktor för svensk medicinsk forskning har varit att forskare kunnat använda de nationella register som finns. Det har gjort det möjligt att upptäcka samband som man annars hade missat. Den nya förslaget skulle enligt dem innebära en så stor inskränkning av möjligheterna att använda det material vi idag har tillgång till att delar av den svenska medicinska forskningen inte kan fortsätta.

Enligt Mats G. Hansson är oron berättigad: Det går inte att jämföra riskerna med annan medicinsk forskning där man till exempel testar olika behandlingar. Den här forskningen  intresserar sig inte för enskilda individer utan letar samband som är svåra att se inom sjukvården: Utan biobanker och register hade svenska forskare aldrig hittat kopplingen mellan HPV-viruset och livmoderhalscancer.


 

I artikeln föreslår författarna en lösning av problemet inspirerat av ett förslag som just nu diskuteras USA där man istället förordar en etikprövning som anpassas till de risker som står spel för patienterna.

- Om riskerna är stora som till exempel vid en del läkemedelsprövningar så ska den etiska prövningen av forskningen självklart vara mer omfattande. Men när forskarna enbart använder kodad och skyddad information anser vi att det räcker med en förenklad modell. Onödig etikbyråkrati har ett pris för patienter som väntar på ny medicinsk kunskap, säger Mats G. Hansson