Förtroende kräver mer än riktlinjer och etikgranskning

2014-03-14

Forskningsetiken har utvecklats till ett "extrajuridiskt" regulatoriskt system. Riktlinjer fungerar som styrdokument, etikkommittéerna utövar översyn och samtycke sker som formell procedur.

Det här rättfärdigas ofta med hänvisning till historiska brott mot mänskligheten. Linus Johnsson, Stefan Eriksson, Gert Helgesson och Mats G. Hansson kallar det för institutionaliserat misstroende i en artikel i senaste numret av Research Ethics. Enligt författarna har det här sättet att förhålla sig till forskningsetiken flera begränsningar.

Vi kan till exempel inte rättfärdiga regleringen med historiska hemskheter om inte misstroendet i sig självt är nödvändigt för att förebygga framtida brott. Enligt författarna är det här misstroendet ett hot mot forskarnas moraliska kompetens och integritet eftersom det sätter skygglappar för andra etiska problem.

Läs artikeln i Research Ethics: Making researchers moral: Why trustworthiness requires more than ethics guidelines and review