Vetenskapskommunikation i "kunskapslandskap"

2014-03-07

Forskare behöver kommunicera ny kunskap till det omgivande samhället. Tidigare har man diskuterat den här kommunikationsprocessen som en dialog mellan forskare å ena sidan och beslutsfattare och allmänheten å andra sidan.

I sin senaste artikel föreslår Anna Lydia Svalastog tillsammans med Joachim Allgaier, Lucia Martinelli and Srecko Gajovic att det istället finns ett "kunskapslandskap" idag. Ett landskap där forskare, PR-konsulter, intressegrupper, beslutsfattare och allmänheten interagerar på Internet. Den interaktionen skapar ett kunskapslandskap där kommunikationen ramas in, kopplas ihop med annan information och formas.

I artikeln fokuserar de särskilt "bioobjekt" (till exempel stamceller) och vetenskapskommunikation i relation till medborgarskap och riktad och skräddarsydd diagnostik (så kallad "personalized medicine").

Läs artikeln i Croatian Medical Journal: Distortion, confusion, and impasses: could a public dialogue within Knowledge Landscapes contribute to better communication and understanding of innovative knowledge?

Läs Pär Segerdahls inlägg om artikeln på etikbloggen: Hur blir biotekniken verklig