Neurovetenskapliga förklaringar i domstolar

2014-03-20

I ett italienskt rättsfall nyligen använde försvaret fMRI som bevis för att hävda att en hjärntumör låg bakom ett fall av där en man sexuellt ofredat ett barn. Det fanns olika tolkningar av bevismaterialet och tillslut dömdes den åtalade till fem års fängelse. 

I en artikel i AJOB Neuroscience skriver Michele Farisco att det finns problem när man introducerar neurovetenskapligt bevismaterial i domstolarna. Att utvärdera relevansen och bevisstyrkan är svårt.

I artikeln föreslår han en strategi för att involvera metavetenskapliga experter som kan hjälpa domare och nämndemän att förstå begränsningarna i den här typen av bevismaterial.

Experter borde också bistå domstolarna att sätta bevismaterialet i sitt sammanhang och hjälpa dem att sätta det i sitt sammanhang.

Läs artikeln i AJOB Neuroscience: In Need of Meta-Scientific Experts?