Tankeläsning har begränsningar

2014-03-21

Behöver vi förstå hur du tänker för att läsa dina tankar? I en artikel som publicerades nyligen undersöker Kathinka Evers och Mariano Sigman möjligheterna att använda till exempel fMRI för att läsa av människors medvetande

Idag kan vi mäta hjärnans aktivitet även hos personer som verkar medvetslösa. Mönster i hjärnan kan ändå visa spår av medvetande i hjärnan hos patienter trots att det utifrån verkar som om det inte finns något. Tekniken gör det också möjligt för oss att kommunicera med patienter som varken kan tala eller röra sig.

Men vi kan göra mer än hjälpa patienter med den här tekniken. Man kan också använda den för att mäta subjektivt medvetande hos både vuxna och spädbarn. Enligt författarna behöver vi vara uppmärksamma på när den här tekniken används på fel sätt. Eftersom det finns så stora förhoppningar om hur vi skulle kunna hjälpa patienter finns det också etiska risker om möjligheterna hypas och resultat misstolkas.  

Do we have to understand how you think to read your mind? In a recent article, Kathinka Evers and Mariano Sigman explore the possibilities of mind reading using fMRI and trace conditioning. Today we can measure brain states even if a person doesn't speak or move. Patterns of activity in the brain suggests the presence of consciousness in patients that appear unconscious. Modern technology also allows us to communicate with patients who can't move or speak.

Läs artikeln i Consciousness and Cognition: Possibilities and limits of mind-reading: A neurophilosophical perspective