Biobanksperspektiv: etik och juridik

2014-04-22

Nu är det här! Det andra "Biobank perspectives" från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) och BBMRI.se är här, fullspäckat med etik och juridik.

I det här numret kan du läsa mer om ett internationellt forskningssamarbete om genetisk riskinformation. Vi skriver om den nya lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa som har gjort det möjligt för LifeGene att komma igång igen.

EU:s nya dataskyddsreglering är på gång och vi skriver också om den processen. I nyhetsbrevet hittar du också nya publikationer på området från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB).