Hur mycket är ett bioobjekt värt?

2014-05-05

Stamceller, chimeras och andra bioobjekt är en ny typ av enhet: Ett biologiskt objekt som tagits fram med teknisk hjälp. Många av dem är väldigt kontroversiella. Embryonala stamceller är till exempel inte längre embryon. Men vad är de värda i sin nya form?

Enligt Anna Lydia Svalastog beror ett bioobjekts värde på kontexten. I en artikel i Croatian Medical Journal skriver hon att just den här kontextbundna identiteten och värdet som bioobjekten har gör att de lämpar sig perfekt för att studeras inom de humanistiska vetenskaperna.

Stamceller är ett av de bioobjekt vi hör mest om. En stamcellslinje har sitt ursprung i ett embryo eller en vuxen cell och blir en "linje" genom en process som Anna Lydia kallar för "bioobjektifiering". Även om det faktiska skapandet av bioobjektet är en teknisk process så skapas det och representeras samtidigt i media och politiken.

Enligt Anna Lydia Svalastog så förhandlas den här processen hela tiden i skärningspunkten mellan vetenskap, politik och samhälle. Humanioraämnena erbjuder verktyg för en typ av analys som kan hjälpa till att öka förståelsen för spänningarna och kontroverserna. De kan också ge sammanhang och hjälpa till att värdera bioobjekten.

Läs artikeln i  Croatian Medical Journal: The value of bio-objects and policy discourses in Europe

OM BIOOBJEKT: Bioobjekt är ett koncept som har utvecklats inom ramen för  COST Action 1001, Bio-objects and their boundaries. Governing matters at the intersection of society, politics and science (http://www.univie.ac.at/bio-objects/)