Reglera blodtrycket med mobilapp

2014-05-06

Ett av problemen med att behandla högt blodtryck är att få patienterna att faktiskt följa behandlingsråden. Det behövs användarvänliga verktyg som kan hjälpa patienter att förstå hur blodtryck, välmående och livsstil hänger ihop. Men hur ska det se ut?

En grupp forskare är på väg att designa ett sådant verktyg. En studie av Ulrika Bengtsson, Karin Kjellgren, Stefan Höfer, Charles Taft och Lena Ring som publicerades nyligen i Blood Pressure har använt kognitiva intervjuer för att testa hur patienter förstår en interaktiv självrapporteringsapp för mobiltelefoner.

Testet visade att appen är pålitlig och enkel att använda och innehåller relevant information. Det behövs fler studier för att avgöra hur användbar den är för klinisk behandling.

Första delen av studien publicerades i Blood Pressure redan i februari.

Läs artiklarna i Blood Pressure:

Developing an interactive mobile phone self-report system for self-management of hypertension. Part 2: Content validity and usability

Developing an interactive mobile phone self-report system for self-management of hypertension. Part 1: Patient and professional perspectives

Mer om projektet: Developing and evaluating an interactive mobile phone system to support self-management of hypertension