Öppen forskning och delade data

2014-05-16

Det finns en spänning mellan att dela data i stor skala och skyddet för enskilda data. Forskning om människans arvsmassa har banat vägen för en trend med öppna data inom biologi, psykologi, epidemiologi, arkeologi och andra vetenskaper. Är det bra? Ska vetenskapen vara öppen? Kan vi dela en värderingar och principer kring datadelning mellan discipliner? Får det konsekvenser för samhället och hur vi kommunicerar omkring forskning?

I september förra året hölls en mångvetenskaplig workshop om öppen vetenskap och datadelning i Italien. Där diskuterade man bland annat de här frågorna. I en artikel i senaste numret av Journal of Anthropological Sciences skriver en grupp forskare inklusive Deborah Mascalzoni från CRB om presentationerna och diskussionerna.

Enligt författarna finns ett behov av att samordna initiativ från regeringar, myndigheter och tidskrifter med forskarnas egna ansträngningar.

Författarna anser också att fördelarna med öppen vetenskap måste kommuniceras. Till exempel behöver allmänheten förstå vikten av att dela data för att kunna undvika att infektionssjukdomar sprids.

Läs artikeln i Journal of Anthropological Sciences: Destro Bisol G, Anagnostou P, Capocasa M, Bencivelli S, Cerroni A, Contreras J, Enke N, Fantini B, Greco P, Heeney C, Luzi D, Manghi P, Mascalzoni D, Molloy J, Parenti F, Wicherts JM & Boulton G, Perspectives on open science and scientific data sharing: an interdisciplinary workshop, Journal of Anthropological Sciences 2014:92;1-22