Etikforskning om biobanker och register

2014-06-10

I många år har forskare från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) kommit med konstruktiva råd om användandet av vävnadsprover och persondata. Vi har samarbetat med biomedicinska forskare och publicerat våra forskningsresultat. Nu har vi sammanställt den forskningen i en rapport.

Våra publikationer handlar om policy och ramverk, reglering av forskning, samtycke, etikprövning, integritetsfrågor, förtroende för forskning och forskare, genetisk testning, oväntade fynd, kommersialisering, patienters och allmänhetens syn på forskningen, sällsynta sjukdomar och barn, biobanker och genetik. För att ge läsaren en översikt har vi grupperat artiklarna i innehållsförteckningen.

Rapporten är tillgänglig som pdf för nedladdning med länkar till de artiklar som är publicerade elektroniskt.

Vill du ha en papperskopia kan du såklart beställa en från crb@crb.uu.se.