Sjuksköterskor vill ha tydliga beslut om att inte inleda återupplivningsförsök

2014-06-12

I sjukvården kommer man ibland till en punkt där det är dags att bestämma sig för vad man ska göra vid hjärtstopp. Om prognosen är väldigt dålig skriver läkare ibland ett 0-HLR beslut. Ett beslut att inte inleda några återupplivningsförsök. Men det är inte bara läkarna som arbetar i vården.

En studie som precis publicerats i Nursing Ethics visar att sjusköterskor vill ha tydliga beslut om att inte inleda återupplivningsförsök. Mona Pettersson har intervjuat 15 sjuksköterskor från hematologi- och onkologiavdelningar på svenska sjukhus för att få veta mer om deras erfarenheter av 0-HLR besluten.

Enligt Mona Pettersson behöver sjuksköterskorna tydliga och väldokumenterade beslut. Patienter och anhöriga behöver vara välinformerade och involverade i besluten. Men sjuksköterskan är inte ensam i vården. Det finns ett behov av regelbundna etiska diskussioner inom vårdteamet för att försäkra sig om att sjuksköterskor och läkare förstår varandras åsikter.

Läs artikeln i Nursing Ethics: Striving for good nursing care: Nurses' experiences of do not resuscitate orders within oncology and hematology care