Digitala register kan förbättra vården

2014-06-18

Sverige har en unik möjlighet att integrera vård och forsknig med hjälp av digitala register. Stora nätverk med patientdata kan förbättra vårdkvaliteten, skriver Mats G. Hansson och Jonas Oldgren i Dagens Medicin.

De svenska kvalitetsregistren och möjligheten att samköra olika register, utnyttja biobanker och tillgången till elektroniska journaluppgifter skapar unika möjligheter för långsiktig uppföljning av patienter. Det gör det möjligt att kvalitetssäkra och förbättra sjukvården. Det skriver skriver Mats G. Hansson och Jonas Oldgren i i Dagens Medicin.

För att det ska gå krävs enligt författarna att politiker, myndigheter, hälso- och sjukvårdspersonal och patienter tillsammans utveckla en lärande sjukvård där forskning och praktik integreras. De välkomnar debatt kring möjligheterna att förenkla insamlingen av data från journaler och register. Under förutsättning att individens integritet respekteras och informationen är öppen.

Läs artikeln: Stora nätverk med patientdata ger chans att höja vården