Forskning för patienter och vårdpersonal

2014-06-18

Relationen mellan patienten och vårdpersonalen är ett av de teman som vi har forskat mycket om på CRB. Nu har vi sammanställt våra publikationer i en rapport.

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) har arbetat med frågorna från olika vinklar. Ett par avhandlingar har publicerats och just nu pågår flera doktorand och postdocprojekt. Bland annat om beslut att inte återuppliva vid hjärtstopp, etisk kompetens bland personal, telefonrådgivning och läkemedelsprövningar.

För dig som behöver lite sommarläsning är rapporten tillgänglig som pdf för nedladdning med länkar till de artiklar som är publicerade elektroniskt.