Svårt att sätta kriterier för screening av par innan graviditet

2014-06-18

Är du rädd för att föra en genetisk åkomma vidare till dina framtida barn? Par som planerar att bli gravida kan och vill ta reda på om de är bärare av recessiva anlag för sjukdom kan använda sig av något som kallas prekonceptionell genetisk screening. Men hur fattar man beslut om sådan screening? I sin senaste artikel föreslår Julia Inthorn att så kallad fuzzy logic kan hjälpa oss att tänka på kriterierna för framtida screeningprogram.

Tanken bakom medicinska screeningprogram är nästan alltid tidig behandling och prevention. Men hur tidigt kan man vara preventiv? Och vad är etiskt försvarbart att par testar sig för?

I en artikel som publicerades i Archives for the Philosophy and History of Soft Computing diskuterar Julia Inthorn kriterierna som används för prekonceptionell genetisk screening: till exempel hur svårt sjukdomstillståndet är, hur effektivt testet är och hur användbart det är för att ta reda på om man är bärare.

De etiska besluten är inte lätta att fatta. Tester för recessiva genetiska tillstånd och sjukdomar ger inte enkla binära ja och nej-svar. Det saknas kunskap om relationen mellan genotyp och fenotyp. Och utvecklingen av nya metoder för genetisk screening, urvalet av tester och sjukdomar brottas med mycket osäkerhet.

Julia Inthorn föreslår så kallad fuzzy logic som en hjälp för etiskt beslutsfattande. Det skulle göra det möjligt att arbeta med många olika värden. Fuzzy logic kan också hantera information som är ungefärlig. Precis som de recessiva sjukdomarna som prekonceptionell genetisk screening är till för att hantera.

Läs artikeln: Fuzzy Logic and Preconceptional Genetic Carrier Screening