Plagiat ett stort problem för forskningen

2014-08-21

Plagiering är ett växande problem i den akademiska världen. Nya fall rapporteras varje dag och utgör lejonparten av de oredlighetsärenden vi hör talas om. Men vad är det som räknas som plagiat? Och är det alltid lika allvarligt?

Nya fall av plagiat rapporteraStefan Erikssons regelbundet. Ibland med prominenta personer inblandade. Många utredningar av vetenskaplig ordedlighet på grund av plagiat görs varje år. Bara i Sverige är det hundratals. Men det finns fortfarande en osäkerhet kring exakt vad det innebär att plagiera och om det finns fall där det kan ursäktas.

Enligt Gert Helgesson och Stefan Eriksson är plagiat inte i första hand en fråga om hur många ord från en text som upprepas i en annan. I en artikel i Medicine, Health Care and Philosophy skriver de att vi ska förstå plagiat som att någon använder någon annans intellektuella produkt (som till exempel texter, idéer eller resultat) och genom det gör gällande att den är deras egen. Enligt dem är plagiat fel eftersom den vetenskapliga meriteringen snedvrids. Plagiat kan också förvränga vetenskapen om metaanalyser visar fel resultat för att plagierade artiklar räknas fler gånger.

Trots det har några ändå hävdat att plagiat inte alltid är fel. Till exempel för att förförståelse också spelar roll. Inom en del områden återanvänds metodologiska delar i texter många gånger utan att upphovsmannen får erkännande och alla vet att det är på det sättet. Även om ett sådant argument har en viss giltighet så pekar författarna på flera svårigheter med det och andra argument.

Enligt Gert Helgesson och Stefan Eriksson är många ursäkter irrelevanta när det kommer till att bedöma om något ska räknas till plagiat. Det är plagiat oavsett om det är en tidskrift med stor genomslagskraft (impactfaktor) eller en student som plagieras. Å andra sidan anser författarna att det kan påverka hur allvarligt man ser på plagiatet och hur klandervärd den som plagierar är. Värdet av det man tillägnar sig, sättet man plagierar på, hur mycket det drabbar den man plagierar, hur mycket den som plagierar tjänar på plagiatet och om det är avsiktligt eller inte påverkar vår bedömning av allvarlighetsgraden.

Läs artikeln i Medicine, Health Care and Philosophy: Plagiarism in research