Kommunicera med EU:s nya förvaltning

2014-08-28

Om du skulle vilja påverka Europeisk dataskyddslagstiftning, hur gör du då? Jane Reichel har granskat den nya sammansatta europeiska förvaltningen för att ta reda på hur den fungerar. I en artikel i German Law Journal försöker hon visa vilka kommunikationsvägar som finns inom förvaltningen.

Individen har alltid varit central I det europeiska projektet. Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet frågar sig hur de befintliga kommunikationskanalerna inom EU fungerar när vi ställs inför den nya förvaltningsrättsliga struktur som växer fram. Med EU-medborgarskapet ville EU skapa en kanal mellan medborgarna och förvaltningen. Vi har kunnat rösta direkt till Europaparlamentet sedan 70-talet och redan på 60-talet förstärktes möjligheterna att försvara sina rättigheter i domstol i rättspraxis. Dessutom introducerades deltagande demokrati som en del i EU:s demokratiska grund i och med Lissabonfördraget 2009.

Men medför det nuvarande juridiska ramverket att kontrollen över EU:s förvaltningen minskar? Inte nödvändigtvis, säger Jane Reichel. Hon skriver att EU:s form för deltagande demokrati i sig självt skulle kunna fostra konstitutionalisering av kommunikationsvägar mellan medborgare i EU-länder, intressegrupper, organisationer och EU-institutioner. Enligt henne skulle den här typen av mekanismer i praktiken kunna utgöra den enda formen för kommunikation som inte begränsas av landsgränser, tidsbegränsningar och uppdelningar mellan myndigheter med olika expertområden i medlemsländerna eller EU:s förvaltning.

Just nu arbetar Jane Reichel med förutsättningarna för att bygga en Europeisk administrativ struktur för forskning. Hon har särskilt fokus på etikgranskning av forskning och säger att det inte finns någon enkel lösning. Eftersom den sammansatta förvaltningen består av både EU:s egna och medlemsländernas förvaltningar är den konstitutionella grunden för förvaltningen oklar.

Läs artikeln i German Law Journal: Communicating with the European Composite Administration