Rätten till hälsa

2014-09-01

Tillgången till hälso- och sjukvård samt  vilka rättigheter medborgarna har skiljer sig åt i världen. Men hur påverkar rättigheter jämlikhet när det gäller hälsa? Vilken roll spelar tillgången till hälso- och sjukvård?  

Nyligen kom en bok om rätten till sjukvård och klyftan mellan det allmänna och det privata, särskilt i en tid där allt mer hälso- och sjukvård privatiseras. I boken finns studier från USA, Storbritannien, Brasilien, Kanada, Nederländerna, Kina, Nigeria, Sverige och många andra länder.

Bokens författare, bland andra Anna-Sara Lind från Uppsala universitet, har alla erfarenhet från rättsliga system och hälso- och sjukvård i respektive land. I boken utreds vilka konsekvenser det får för sjukvårdssystemen när man lägger till skrivningar om rätt till hälsa i lagstiftningen.  Och om tillgång till sjukvård kan öka jämlikheten, eller om den kanske till och med minskar den.

Om boken: Lind A-S, The Right to Health in Sweden, in: Flood, C. & Gross, A. (Eds.) The Right to Health at the Public/Private Divide - A Global Comparative Study, Cambridge University Press, 2014, pp. 51-78