Ny syn på familjerelationer

2014-10-02

Dagens hälso- och sjukvård väcker moraliska problem som inte är så lätta att passa in i traditionell bioetik. Men om vi formulerar om dem i termer av familjeetik blir de synliga och tydliga. I en artikel som publicerades i Journal of Medical Ethics nyligen skriver bland andra Ulrik Kihlbom att det behövs en ny syn på familjerelationer inom bioetiken. 

Artikelns författare är medlemmar i nätverket "Ethics of Families". I artikeln diskuterar de vad "familj" faktiskt betyder och varför familjer är så viktiga för de personer som finns inom dem.

Enligt författarna innebär en särskild familjeetik att relationer måste förhandlas i ljuset av familjerelationer. Alla beslut om medicinsk behandling måste fattas med sådant framförhandlat ansvar i beaktande.