Felaktiga diagnoser av medvetslösa

2014-10-14

Det är inte lätt att bedöma medvetandegraden hos patienter som inte kan kommunicera. Andelen feldiagnostiserade patienter med antingen vegetativt tillstånd eller minimalt medvetande är överraskande hög.

Det är meningslöst att använda beteendebedömningar för att upptäcka dolt medvetande. Istället använder man idag olika typer av instrumentella metoder, till exempel neuroteknologi. Bilder av hjärnan kan ge oss information om vad som ligger bakom tillstånd med förändrat medvetande. Men det finns fortfarande tekniska problem med de här "instrumentella" bedömningarna.

I en artikel som publicerades nyligen diskuterar Michele Farisco och Carlo Petrini de etiska och vetenskapliga utmaningarna med feldiagnosticeringen av de här patienterna.

Idag används olika typer av skattningar av medvetande för att diagnosticera patienter i vegetativt tillstånd och minimalt medvetande. Men hur lämpliga och precisa är de? Och hur kan man minska andelen feldiagnosticerade patienter? Enligt Michele Farisco och Carlo Petrini är rätt diagnos ett etiskt relevant krav på vetenskapssamhället. I artikeln drar de slutsatsen att det hittills bästa sättet att hantera problemet är att integrera skattningar av beteende med instrumentella skattningar.

Läs artikeln: Farisco M, Petrini C, Misdiagnosis as an ethical and scientific challenge, Ann Ist Super Sanità, 2014;50(3):229-233