Smärtsamma trycksår dyra för vården

2014-10-23

Trycksår hos patienter orsakar mycket lidande och är kostsamt för vården. Går det att ha en nollvision i arbetet med trycksår? 

Lena Gunningberg har föreläst på detta tema för FoU-centrum i Eskilstuna. 

Se SVT Östnytts reportage