Forskningsetik på nätet

2014-11-24

Har forskare de verktyg de behöver för att kunna hantera etiken kring sin egen forskning? Nej, inte alltid, säger Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, som just nu utvecklar ett etikträningsprogram på nätet för medicin och livsvetenskaper.

Just nu sitter doktorander, forskare och tjänstemän från Egypten, Singapore, Tyskland, Italien och Sverige vid varsin dator och diskuterar publikationsetik. Nästa vecka handlar det om situationer när forskningsresultat kan användas för att skada andra. Onlinekursen är utvecklad för att möta ökade krav från anslagsgivare och universitet på att göra bra utbildning tillgänglig, oavsett vem du är och var du befinner dig i världen.
Stefan Eriksson har arbetat med kursutveckling i forskningsetik i många år.

- Som lärare tycker jag att det här formatet är spännandeoch kursen är faktiskt mycket bättre än en del av de traditionella katederkurser vi erbjuder. Formatet är mer interaktivt än man kanske tror vid en första anblick, säger Stefan Eriksson.

Vem behöver etikträning på det här sättet? Enligt Stefan Eriksson är kursen gjord för att passa både doktorander och seniora forskare och alla däremellan. Den passar också bra för tjänstemän vid universitet, forskningsfinansiärer och forskningsetikkommittéer och andra som behöver vara medvetna om och hantera frågor om forskningsetik.

Men vad är det som har drivit fram behovet av den här typen av kurs? Stefan Eriksson nämner forskningsfinansiärerna: Till exempel har det amerikanska National Institutes of Health börjat kräva formell utbildning för alla som söker anslag för forskning på människor. Men de flesta kurser som finns på nätet idag uppfyller inte deras krav.

- Jag ville skapa en kurs som var interaktiv, rolig och där allt du behöver finns samlat på ett och samma ställe. Vi använder en e-kursbok, artiklar, filmer och andra resurser som är tillgängliga fritt på Internet, säger Stefan Eriksson.

För Stefan Eriksson är det viktigt att kursen ger praktiskt tillämpbara kunskaper. Självklart ingår bakgrunden till varför forskningsetiken växte fram efter andra världskriget med de centrala riktlinjerna som reglerar forskning. Men på kursen lär man sig också att hantera publikationsetik, intressekonflikter och annat som kan hjälpa en att hantera forskningssamarbeten och kniviga situationer i framtiden.

- Mitt mål som kursutvecklare är att hjälpa deltagaren att bli bättre på att reflektera över sina egna förutfattade meningar och värderingar och sätta dem i relation till forskningsetiska problem. Jag försöker också hjälpa deltagarna att mobilisera en känsla av ansvar för de tillfällen när de kommer stöta på etiska dilemman. I det långa loppet är jag säker på att det är så vi hjälper vetenskapssamhället att upprätthålla forskningens integritet, säger Stefan Eriksson.

Slutuppgiften handlar om att dela med sig av det man lärt sig under kursen. Enligt Stefan Eriksson kan det innebära allt från att hålla en föreläsning, skapa en etisk kod, arrangera en debatt eller att skriva något. Oavsett vad man väljer att göra är poängen att sprida kunskapen vidare till flera i sin omgivning.

Kursen ges på engelska. Vill du läsa mer och höra vad några av studenterna har att säga? Gå till: http://www.crb.uu.se/researchethicsonline/

Kursen kommer ges höstterminen 2015.