Best Abstract Award till doktorand på IFV

2014-12-12

Jennifer Drevin har i början av december tilldelats COGI:s Best Abstract Award.

Jennifer Drevin, sjuksköterska och folkhälsovetare, besökte Paris i början av december för att delta i the 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Hon fick emotta COGI:s Best Abstract Award efter att ha presenterat sitt abstract med titeln ”Can Adverse Childhood Experiences affect the development of pain during pregnancy?”.