Ny bok med tankar om etik

2014-12-17

Varför ställer cancerpatienter upp och testar läkemedel som kanske inte är effektiva på deras egen sjukdom? Och vilket ansvar har forskare om resultaten kan användas till utveckling av biologiska vapen?

Aldeles nyss kom boken Tänker om etik - En samling reflektioner från Etikbloggendär Pär Segerdahl samlar texter som kanske inte ger dig svaren, men lite underlag för diskussion.

Precis som på bloggen handlar texterna om forskning och sjukvård. Om det lätta och om det svåra. Pär Segerdahl tar med dig på en resa genom några av  de ämnen som behandlats på Etikbloggen de senaste åren. Han skriver om forskarnas ansvar, om hur det är att delta i forskning och om information och integritetsskydd. Men  han skriver också om etik: Vad är det egentligen idag? I boken kan du bland annat följa LifeGenedebatten om hur Datainspektionen stängde ner en stor biobank som skapats som en infrastruktur för forskning. Men du kan också läsa om hur man hittar borttappade nycklar och risken med att veta risken.

Men vad är då etik? Enligt Pär Segerdahl är det ett annat ord för ”de viktigaste frågorna i livet”. Så om du klickar här har du möjlighet att läsa en viktig bok.

Om författaren

Pär Segerdahl är filosof och har arbetat med bioetiska frågor i tio år. Han skriver om sin egen och andras forskning på etikbloggen.crb.uu.se. Han är intresserad av vad forskningsresultat betyder för oss som människor och vad som händer när vi tänker till om hur vi tänker.

Om Etikbloggen

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet driver Etikbloggen och den engelskspråkiga systerbloggen the Ethics Blog. Den är en del av vårt arbete inom ramen för BBMRI.se och tar upp många aktuella etiska frågor.

Ladda ner boken

Tänker om etik - En samling reflektioner från Etikbloggen, Pär Segerdahl, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), ISBN: 978-91-506-2434-2, 2014

Precis som bloggen finns boken också i en Engelsk version

Thinking about ethics - A collection of reflections from the Ethics Blog, Pär Segerdahl, Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB), ISBN: 978-91-506-2433-5, 2014