Vem ringer Vårdguiden 1177?

2015-01-14

Alla svenska landsting är knutna till Vårdguiden 1177. Men betyder det att vi har tillgång till vård på lika villkor i Sverige? Kanske inte. En studie som publicerades nyligen visar att språkförmåga och genustillhörighet kan påverka om du använder tjänsten eller inte.

Forskare från Uppsala universitet har publicerat en studie av vilka som använder tjänsten 1177 i tidskriften Clinical Nursing Studies. Det visade sig att det är vanligast att den som ringer är en ung kvinna som talar svenska flytande. Enligt författarna är det viktigt att vi ser till att telefonrådgivning av sjuksköterskor inte blir en service som bara riktar sig till den gruppen.

En av frågorna som forskarna ställde var ifall alla får samma råd. Resultaten visade att män, särskilt pappor, oftare hänvisas till vårdcentralen än de kvinnor som ringde. Det är särskilt intressant eftersom de flesta telefonsamtal som handlar om just barn rings av mammorna.

Anna T. Höglund är docent i etik vid Centrum för forsknings- & bioetik och en av författarna. Hon säger att resultaten bekräftar tidigare internationell forskning.

- Sjuksköterskorna som svarar på 1177 är grindvakter i sjukvården. Det finns en risk att de skillnader man kan se på den här nivån i sjukvårdssystemet kan reproduceras på andra nivåer, säger Anna T. Höglund.

Men hur kan vi göra för att få en mer jämlik tillgång till sjukvård? I artikeln föreslår författarna kampanjer som uppmuntrar män att ringa 1177. Och för att bryta språkbarriären föreslår forskarna att man ökar användningen av tolkar.

Läs artiklen i Clinical Nursing Studies: Hakimnia R, Clarsson M, Höglund AT, Holmström IK, Doing gender in the context of telenursing: Analyses of authentic calls to a telenursing site in Sweden, Clinical Nursing Studies 2015;3(2):24-30.