Open MIND – filosofi, kognitionsforskning och neurovetenskap

2015-01-22

Häromdagen onlinepublicerades en open access-bok som samlar det senaste arbetet inom filosofi, kognitionsforskning och neruovetenskap. Kathinka Evers från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är en av författarna.

I sitt kapitel presenterar Kathinka Evers möjligheten att hjärnan skulle kunna vara epigenetiskt proaktiv. En möjlighet som skulle innebära att vi behöver anpassa sociala strukturer för att kunna påverka, interagera och dra nytta av den neuronala arkitekturen i våra hjärnor.

De andra kapitlen handlar om alltifrån grundvalarna för medvetna tankeprocesser till perception, medvetande och etik. Den Frankfurtbaserade neurofysiologen Wolf Singer diskuterar var vi är i sökandet efter den neuronala korrelationen till vårt medvetande och granskar avbildningar av hjärnan och andra tekniker som används inom forskningen. Daniel Dennet, som är en av de ledande medvetandefilosoferna vid Tufts universitet, förklarar varför medvetande skulle kunna vara en illusion. Och Heiko Hecht, som är experimentell psykolog vid Johannes Gutenberg universitetet i Mainz, väcker nya frågor om exakt vad det är som en illusion består av.

Den här artikelsamlingen kommer att vara fritt tillgänglig online för alla som är intresserade på http://www.open-mind.net. Den kommer senare att publiceras som en 2 000 sidor lång bok.

Pressmeddelande

Boken ges ut med anledning av MIND-gruppens tjugonde möte och tioårsjubileum. Läs pressmeddelandet här

Vad redaktörerna har att säga om boken

- Vi ville skapa ett substantiellt och innovativt bidrag till den internationella debatten som kan ge ett stort och långsiktigt avtryck i den internationella debatten om medvetandet och hjärnan. Men vill ville också skapa en elektronisk resurs för skulle kunna användas många år framöver av mindre priviligierade studenter och forskare i länder som Indien, Kina eller Brasilien, säger Professor Thomas Metzinger och Dr. Jennifer Windt.

Om MIND-gruppen

MIND är en grupp unga filosofer och naturvetare med ett starkt intresse för frågor som rör vårt "mind", medvetande och kognition. Gruppen leds av professor Thomas Metzinger.