Mental hälsa hos tonåringar: Vuxna förstår inte

2015-02-19

Har du någonsin hört en tonåring saga att du inte förstår vad hen känner? Det stämmer antagligen. En studie som publicerades nyligen i Health Economics visar att vuxna underskattar hur mycket känslor som oro, ledsenhet eller irritation påverkar en tonårings mentala hälsa.

Det verkar finnas systematiska skillnader mellan hur vuxna och tonåringar värderar olika hälsotillstånd. En grupp hälsoekonomer och barnläkare har nyligen publicerat resultaten från en onlineenkät. De visar att vuxna lägger mindre vikt vid känslor som påverkar mental hälsa, som oro, ledsenhet eller irritation. Istället lägger de vuxna mer vikt vid måttlig till svår smärta, medan tonåringarna gör tvärtom.
Resultaten bekräftar tidigare forskning och pekar på att det finns systematiska skillnader mellan hur tonåringar och vuxna värderar hälsotillstånd som i övrigt är helt identiska.

Terry Flynn är hälsoekonom och verksam vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB). Enligt honom sätter de här resultaten fingret på åldersrelaterade skillnader som kanske borde påverka hur vi fördelar resurser.

- Det kan hända att vi vuxna bara har glömt hur det var att vara tonåring. Men det finns också en politisk dimension här: Kanske lägger hälso- och sjukvården inte tillräckliga resurser på ungas psykiska hälsa, säger Terry Flynn.

Forskarna har använt ett nytt instrument som mäter preferenser som relaterar till hälsa och livskvalitet (the Child Health Utility-9D, förkortat CHU9D). Instrumentet har utformats för ekonomiska utvärderingar av behandlingar och preventiva åtgärder för barn och ungdomar.

Läs artikeln i Health Economics: Nothing about us without us? A comparison of adolescent and adult health-state values for the child health utility-9D using profile case best-worst scaling