Barnmorskor positiva till nytt sätt att ge preventivmedelsrådgivning

2015-04-08

De flesta barnmorskor är positiva till ett nytt sätt att ge råd kring preventivmedel, som också tar upp frågan om kvinnans framtida planer på att få barn.

Från UNT:

Det framgår av en studie bland 53 barnmorskor i Uppsala län, som publiceras i facktidskriften Human Reproduction.

– Det är glädjande att barnmorskorna överlag verkar vara positiva till detta nya arbetssätt. Hur kvinnans planer på att få barn ser ut har stor betydelse för vilka råd hon bör få, både om p-medel och framtida chanser att bli gravid, säger Tanja Tydén, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Idén till det nya arbetssättet kommer från USA. Bakgrunden till det är att kvinnor i hela västvärlden tenderar att skjuta upp att föda barn till allt högre åldrar

– En del kvinnor vill inte ha barn alls, men i de allra flesta kvinnors livsplan ingår att de ska få barn, om än inte just nu. Samtidigt visar flera studier att de ofta har orealistiskt höga förväntningar om sina chanser att bli gravida och få barn när de blir äldre, säger Tanja Tydén.

Studien inleddes med att barnmorskorna fick ta del av både muntlig och skriftlig information om det nya arbetssättet. Tre månader senare besvarade de en enkät om sina erfarenheter av det och inbjöds att delta i fokusgrupper kring det.

Drygt två tredjedelar av barnmorskorna svarade att de i samband med rådgivningen kring preventivmedel också tagit upp frågan om kvinnans framtidsplaner när det gällde att få barn. Av dem uppgav nästan alla att de också tänkte fortsätta att göra det, åtminstone ibland.

Brist på information, tidsbrist och tveksamhet om hur man på ett taktfullt sätt ska ta upp frågan om framtida barnafödande i samband med rådgivning kring p-medel var några skäl som i enkätsvaren och fokusgrupperna framkom som hinder för att använda det nya arbetssättet.

– Samtidigt uppgav barnmorskorna att kvinnorna som fått frågan om sina planer kring barnafödande reagerat mer positivt än de hade förväntat sig, säger Tanja Tydén.

Så var också fallet i en tidigare studie vid Studentgyn i Uppsala där barnmorskorna var först i Sverige att i samband med p-medelsrådgivning också ge råd för att maximera de kvinnliga studenternas chanser att förverkliga sina framtidsplaner på att få barn. Den studien visade bland annat att många efter att ha fått råden ville föda sitt sista barn tidigare i livet än de dessförinnan hade tänkt sig.

– Vi går nu vidare med en liknande studie i Örebro län för att pröva om samma modell kan ge lika positiva resultat bland kvinnor i allmänhet som den gjorde bland studentskorna i Uppsala, säger Tanja Tydén.

Så ökar chansen att få barn

Tre sätt för en kvinna att optimera sina chanser att i framtiden bli gravid och få barn är:

♦ Att skydda sig mot könssjukdomar.

♦ Att undvika att dra på sig övervikt och fetma.

♦ Att inte vänta för långt upp i åldrarna.

♦ Fruktsamheten börjar avta redan i slutet av 20-årsåldern och avtar kraftigt mellan 35 och 37 års ålder.

♦I Sverige är kvinnans medelålder när hon föder sitt första barn 29 år, fem år högre än under 1970-talet. Mer än var nionde förstföderska är över 35 år.


Läs även denna artikel: http://humrep.oxfordjournals.org.ezproxy.its.uu.se/content/early/2015/03/13/humrep.dev048.long