Conference on Qualitative Methods in the Service of Health

2010-06-09

The 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health hölls i Uppsala den 2-4 maj 2010.

Konferensen anordnades av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet.
Läs summeringen, på engelska, av konferensen