Studie av Elenor Kaminsky

2010-10-12

Betydligt fler mammor än pappor ringer sjukvårdsupplysningen för sina barn, visar studien Paediatric health calls to Swedish telenurses: a descriptive study of content and outcome.

Betydligt fler mammor än pappor ringer sjukvårdsupplysningen för sina barn, visar studien Paediatric health calls to Swedish telenurses: a descriptive study of content and outcome. Mammor fick dessutom, i jämförelse med pappor, i nästan dubbel utsträckning egenvårdsråd. Fäder blev i stället i motsvarande utsträckning hänvisade vidare till annan sjukvårdsinstans.
Läs mer i Upsala Nya Tidning
Se även Sveriges Radios hemsida
Läs mer på Vårdförbundets hemsida
Läs Dagens Medicin här
Läs också Journal of Telemedicine and Telecare