Läkare kritiserar vårdgarantin

2010-12-15

Många läkare anser att vårdgarantin innebär att de tvingas göra felaktiga prioriteringar, visar en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO).

Framför allt menar läkarna att yngre, välutbildade och mindre sjuka patienter prioriteras före svårt sjuka äldre och kroniskt sjuka.
Från statligt håll bör man därför kartlägga vilka grupper som gynnas respektive missgynnas av reformen, skriver forskarna bakom rapporten på DN Debatt.
Totalt svarade drygt 560 läkare på enkäten som hade skickats till nästan 980 personer. En klart godkänd svarsfrekvens, enligt rapportförfattarna, docent Ulrika Winblad och forskningsassistent Caroline Andersson. De tillfrågade är ortopeder.
Enligt resultaten, som presenterades i en ekande tom sal under den pågående Läkarstämman i Göteborg, anser många läkare att vårdgarantin står i rak motsats till den medicinska logiken och att den strider mot portalparagrafen om vård efter behov. Ungefär hälften av läkarna i undersökningen tycker att vårdgarantin innebär att de allra sjukaste patienterna blir lidande då mer röststarka grupper kräver att bli opererade inom tidsramarna.
-Som att en person med hallux valgus (stortå som pekar mot lilltån) som har gått med den i tio år plötsligt hävdar sin rätt. Då kan det ske på bekostnad av mer behövande som har väntat kortare tid, säger Ulrika Winblad och refererar till enkätsvaren.
Läkarna tycker överlag att Socialstyrelsens nationella riktlinjer är betydligt viktigare att följa än lagen om vårdgarantin och de egna budgetramarna.
-Vi upplever ofta att informationen om politiska beslut på vårdområdet kommer via medier, säger Heidi Stensmyren, andre vice ordförande i Läkarförbundet och kandidat till ordförandeposten.
Hon påpekar att det inte är så enkelt som att skicka en patient till vilken annan klinik som helst om den egna inte har plats.
-Alla enheter har en komplex verksamhet i dag där alla delar samverkar. Var hamnar ansvaret för uppföljningen? För att ta hand om eventuella komplikationer?
Politiska beslut måste följas av tydliga prioriteringar, tycker Stensmyren. Det hade varit bättre om vårdens företrädare hade fått vara med och diskutera förändringen innan den infördes, säger hon.
Av: TT
 

Länk till Upsala Nya Tidning.